Base Inside: Cách tạo nguyên tắc làm việc in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 3:35 CH


Để thêm mới nguyên tắc làm việc sẽ thao tác như sau:


Bước 1: Truy cập vào link https://inside.base.vn hoặc chọn Base Inside trên thanh app

Bước 2: Tại trang chủ, click icon (+)  >> Tạo nguyên tắc làm việc mới


Bước 3: Bạn nhập nội dung nguyên tắc làm việc (tên và miêu tả là bắt buộc). Ngoài ra bạn có thể Tùy chỉnh nâng cao: Tắt bình luận, Lưu nháp, Gửi email thông báo.


Sau khi tạo thành công, nếu muốn sửa lại bạn chọn Nguyên tắc làm việc (menu lề trái) >> Chọn nguyên tắc >> Click icon ".." và chỉnh sửa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.