Base Inside: Cách đóng bình luận Thư từ ban lãnh đạo/ CEO's letters in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 9:41 SA


Để đóng bình luận Thư từ ban lãnh đạo, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc Base Inside trên thanh app

Bước 2: Tại thanh menu trái, bạn chọn CEO's letter (tiêu đề này có thể thay đổi được text) >> chọn thư cần sửa >> click icon ".." >> Chỉnh sửaBước 3: Click Tắt bình luận và chọn Lưu lại để hoàn tất thao tác

Với Thư tạo mới, bạn có thể tùy chỉnh ngay khi tạo như sau


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.