Base Inside: Cách tạo Giá trị cốt lõi in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 2:18 CH


Hiện tại, để xây dựng văn hóa của công ty thì các công ty đều cần có giá trị cốt lõi của riêng mình. Các giá trị cốt lõi là tất cả những gì được công ty coi là không thể trả bằng tiền hay không thể thay đổi. Các giá trị cốt lõi tạo ra một nền tảng để hình thành nên nội quy của công ty. Chính vì vậy, ở Base Inside cũng hỗ trợ các công ty thêm mới các giá trị cốt lõi để các nhân viên có thể nhìn thấy và xem một cách dễ dàng. Để thêm giá trị cốt lõi thì thao tác như sau:


- Bước 1: Truy cập vào link https://inside.base.vn hoặc chọn Base Inside trên thanh app

- Bước 2: Tại màn hình trang chủ, chọn icon dấu (+) >> Tạo giá trị cốt lõi


- Bước 3: Nhập nội dung giá trị cốt lõi (Tên, miêu tả là bắt buộc). Ngoài ra bạn có thể Tùy chỉnh nâng cao: Lưu nháp, Tắt bình luận, chọn Gửi email đến mọi người, sau đó click Lưu lại để hoàn tất thao tác

Sau khi tạo xong, bạn có thể quản lý và chỉnh sửa gía trị cốt lõi tại trang quản lý chung


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.