Base Inside: Cách thay đổi trạng thái kênh (mở/ đóng) in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 11:47 SA


  1. Đóng phòng ban trên Base Inside:
  • Bước 1: Bạn truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc app Base Inside trên thanh app.
  • Bước 2: Tại thanh menu trái, bạn chọn Kênh cần thay đổi >> Lựa chọn >> Thay đổi trạng thái


  • Bước 3: Bạn thay đổi trạng thái đóng/ mở rồi click Lưu lại để hoàn tất thao tác


2. Cách mở lại phòng ban đã đóng:

  • Bước 1: Tại thanh menu trái, bạn chọn Tùy chỉnh >> Kênh
  • Bước 2: Tại phòng ban đóng, bạn click icon ".."  >> Thay đổi trạng thái


  • Bước 3: Bạn thay đổi trạng thái đóng/ mở rồi click Lưu lại để hoàn tất thao tác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.