Base Inside: Phân quyền tạo Nguyên tắc làm việc in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 1:57 CH


Để phân quyền tạo Nguyên tắc làm việc, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Bạn truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc chọn Base Inside trên thanh app

- Bước 2: Chọn Tùy chỉnh >> Phân quyền >>Nguyên tắc làm việc: tại Quyền tạo nguyên tắc làm việc, bạn chọn quyền hoặc nếu không cho phép Tất cả mọi người thì có thể phân quyền đặc biệt bằng cách @tag username người đó.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.