Base Inside: Phân quyền tạo Giá trị cốt lõi in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 1:55 CH


Để phân quyền tạoGiá trị cốt lõi, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Bạn truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc chọn Base Inside trên thanh app

- Bước 2: Chọn Tùy chỉnh >> Phân quyền >> Giá trị cốt lõi: tại Quyền tạo giá trị cốt lõi, bạn chọn quyền rồi ấn Lưu lại để hoàn tất thao tác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.