Base Inside: Phân quyền tạo tin tức nội bộ in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 11:42 SA


Để phân quyền tạo tin tức nội bộ bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập vào hoặc chọn app Base Inside trên thanh app


Bước 2: Chọn Tùy chỉnh >> Phân quyền >> Tin tức nộ bộ

Tại đây bạn phân quyền tạo theo lựa chọn mặc định của Inside. Ngoài ra có thể phân quyền tạo cho người đặc biệt bằng cách @tag username và chọn Lưu lại để hoàn tất thao tác


Với tài khoản có quyền đăng tin tức, sẽ hiển thị nút tại đây

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.