Cách thiết lập ẩn/hiện logo in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:24 PM


Để thiết lập có hiển thị logo hay không thì thao tác như sau:
Bước 1: Truy cập vào Base Inside. Chọn vào phần Tùy chỉnh >> Tùy chỉnh giao diệnBước 2: Tùy chọn thông tin rồi click vào phần mờ đen phía bên ngoài bảng để lưu lại


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.