Cập nhật Giá trị cốt lõi như thế nào? in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:25 PM


Hiện tại, để xây dựng văn hóa của công ty thì các công ty đều cần có giá trị cốt lõi của riêng mình. Các giá trị cốt lõi là tất cả những gì được công ty coi là không thể trả bằng tiền hay không thể thay đổi. Các giá trị cốt lõi tạo ra một nền tảng để hình thành nên nội quy của công ty. Chính vì vậy, ở Base Inside cũng hỗ trợ các công ty thêm mới các giá trị cốt lõi để các nhân viên có thể nhìn thấy và xem một cách dễ dàng. Để thêm giá trị cốt lõi thì thao tác như sau:


Bước 1: Truy cập vào link https://inside.base.vn, sau đó chọn vào mục Công ty >> Thêm giá trị cốt lõi.Bước 2: Sau đó sẽ hiển thị ra bảng để điền thông tin và thiết lập giá trị cốt lõi như ảnh:Chú giải chi tiết:

  • Giá trị cốt lõi: Tên của giá trị cốt lõi.
  • Diễn giải chi tiết: Phần này để giải thích chi tiết giá trị cốt lõi này hoặc điền nội dung của giá trị cốt lõi.

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn vào phần Add core value là hoàn thành ạ.

Sau khi thêm mới giá trị cốt lõi thành công, trong trường hợp cần chỉnh sửa lại thông tin của giá trị cốt lõi thì sẽ thao tác như sau:

  • Truy cập vào mục Công ty >> Giá trị cốt lõi  • Ở mục Giá trị cốt lõi muốn chỉnh sửa, chọn vào mục mũi tên chỉ xuống  • Chọn vào mục Chỉnh sửa để chỉnh sửa thông tin  •  Sau khi chỉnh sửa xong, chọn vào phần Đồng ý để lưu lại thông tin.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.