Cách đóng bình luận 1 Giá trị cốt lõi in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:26 PM


Để đóng bình luận 1 Giá trị cốt lõi, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc Base Inside trên thanh app

Bước 2: Tại thanh menu chính, bạn chọn Công ty >> Giá trị cốt lõiBước 3: Tại trang danh sách giá trị cốt lõi, chọn click vào icon mũi tên như ảnh và chọn Chỉnh sửaBước 4: Tick vào Đóng bình luận và chọn Cập nhật để hoàn tất thao tác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.