Cách đóng bình luận Nguyên tắc làm việc in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:27 PM


Để đóng bình luận Nguyên tắc làm việc, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc Base Inside trên thanh app

Bước 2: Tại thanh menu chính, bạn chọn Công ty >> Nguyên tắc làm việcBước 3: Tại 1 nguyên tắc làm việc, bạn click vào icon ".." và chọn Edit.


Bước 4: Tick chọn Tắt comment và chọn Thêm để hoàn tất thao tác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.