Cập nhật CEO's Letters như thế nào? in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:28 PM


CEO’s letters là những bức thư, thông báo của CEO gửi đến toàn bộ nhân viên. Để thêm mới CEO’s letters ta làm như sau:

Bước 1: Truy cập vào link https://inside.base.vn, sau đó chọn vào mục Công ty >> Thêm CEO letter


Bước 2: Sau đó sẽ hiển thị ra bảng để điền thông tin và thiết lập CEO's Letters như ảnh:Bước 3: Sau khi thiết lập thông tin xong, chọn vào phần Thêm là hoàn thành ạ.

Chỉnh sửa CEO's Letters
Sau khi thêm mới CEO’s letters thành công, trong trường hợp cần chỉnh sửa lại thông tin của thì sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào mục Công ty >> CEO’s letters


Bước 2: Ở mục CEO’s letters chỉnh sửa, chọn vào mục mũi tên chỉ xuống


Bước 3: Chọn vào mục Chỉnh sửa để chỉnh sửa thông tinBước 4: Sau khi chỉnh sửa xong, chọn vào phần Áp dụng để lưu lại thông tin.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.