Cách đóng bình luận Thư từ CEO in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:28 PM


Để đóng bình luận Thư từ CEO, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc Base Inside trên thanh app

Bước 2: Tại thanh menu chính, bạn chọn Công ty >> Thư từ CEOBước 3: Tại trạng danh sách Thư từ CEO, bạn click vào mũi tên xuống như ảnh và chọn Chỉnh sửa.Bước 4: Tick chọn Đóng bình luận và chọn Áp dụng để hoàn tất thao tác.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.