Cách thêm phòng ban mới trong Inside in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:34 PM


Để tạo một phòng ban trong Base Inside, bạn thao tác như sau:

  • Bước 1: Truy cập vào inside.base.vn
  • Bước 2: Tại thanh menu chính, bạn chọn Phòng ban >> Thêm phòng ban

  • Bước 3: Bạn điền thông tin phòng ban và chọn Tạo phòng ban mới để hoàn tất thao tác nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.