Cách thêm thành viên vào phòng ban (Inside) in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:36 PM


Để thêm thành viên vào 1 phòng ban trong Base Inside, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

* CÁCH 1:

Bước 1: Truy cập vào inside.base.vn

Bước 2: Tại thanh menu chính, bạn click vào Phòng ban và chọn phòng ban cần thiết lập.Bước 3: Bạn click vào icon hình bánh răng ở góc phải và chọn Mời thêm thành viên.
Bước 4: Bạn sử dụng @ để tag thành viên mà bạn muốn mời tham gia vào phòng ban và chọn Thêm thành viên để hoàn tất thao tác.* CÁCH 2:

Bước 1: Truy cập vào inside.base.vn

Bước 2: Tại thanh menu chính, bạn click vào Phòng ban và chọn phòng ban cần thiết lập.Bước 3: Bạn click vào Thành viên >> Thêm thành viên:
Bước 4: Bạn sử dụng @ để tag thành viên mà bạn muốn mời tham gia vào phòng ban và chọn Thêm thành viên để hoàn tất thao tác.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.