Cách thiết lập quyền thành viên Quản trị/ Quản lý/ Thường trong phòng ban in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:37 PM


Để thiết lập quyền thành viên trong từng phòng ban trong Base Inside, bạn thao tác theo hướng dẫn sau nhé:

  • Bước 1: Truy cập vào inside.base.vn
  • Bước 2: Trên thanh menu chính, click Phòng ban và chọn phòng ban bạn cần thiết lập.

  • Bước 3: Tiếp theo bạn chọn Thành viên.

  • Bước 4: Click vào dấu "..." ở cuối tên thành viên và thiết lập quyền tương ứng cho từng tài khoản.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.