Cách chỉnh sửa phòng ban trong Inside in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:41 CH


Để chỉnh sửa phòng ban trong Inside, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

*CÁCH 1:

  • Bước 1: Chọn vào phần Phòng ban >> Tùy chỉnh phòng ban  • Bước 2: Chọn phòng ban muốn chỉnh sửa:  • Bước 3: Chọn vào phần Edit this Team  • Bước 4: Tùy chỉnh lại thông tin rồi Lưu lại.*CÁCH 2:

  • Bước 1: Trên thanh menu chính, bạn click vào Phòng ban và chọn phòng ban cần chỉnh sửa thông tin.  • Bước 2: Trong màn hình chi tiết phòng ban, bạn chọn Chỉnh sửa >> Sửa thông tin phòng ban.
  • Bước 3: Tại đây, bạn sửa lại thông tin và chọn Lưu lại để hoàn tất thao tác.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.