Cách mở/ đóng phòng ban trên Inside in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:41 PM


  1. Đóng phòng ban trên Base Inside:
  • Bước 1: Bạn truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc app Base Inside trên thanh app.
  • Bước 2: Tại thanh menu chính, tab Phòng ban, bạn chọn phòng ban cần đóng, do bạn làm quản trị  • Bước 3: Tại giao diện phòng ban, bạn chọn Chỉnh sửa  • Bước 4: Khi popup bật ra, bạn chọn Đóng phòng ban để hoàn tất thao tác2. Cách mở lại phòng ban đã đóng:

  • Bước 1: Tại thanh menu chính, bạn chọn Cài đặt >> Tùy chỉnh hệ thống  • Bước 2: Bạn chọn Cấu hình phòng ban >> Click vào icon bút chì của phòng ban cần mở lại >> Chọn Reopen the chanel


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.