Cách đóng bình luận Tin tức nội bộ in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:44 PM


Để đóng bình luận tin tức nội bộ đã đăng, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc Base Inside trên thanh app
  • Bước 2: Tại thanh menu chính, bạn chọn Tin tức nội bộ >> Quản trị

  • Bước 3: Tại trang danh sách tin tức, chọn icon bánh răng như ảnh và chọn Sửa bài viết

  • Bước 4: Tick chọn Đóng bình luận và chọn Chỉnh sửa để hoàn tất thao tác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.