Cách tạo thông báo mới in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:48 CH


Thông báo sẽ giúp gửi các thông tin quan trọng tới toàn thể thành viên trong nhóm. Thông báo được gửi kèm tới email của mọi thành viên trong nhóm. Để tạo thông báo mới thì sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào Base Inside, chọn vào mục Cập nhật trong…

Bước 2: Chọn vào mục Tạo thông báo mới 

Bước 3: Chọn phòng ban muốn tạo thông báo mới

Bước 4: Thiết lập thông tin rồi chọn Gửi thông báo là hoàn thành.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.