Booking: Cách tạo nhóm tài nguyên in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:42 SA


Để tạo nhóm tài nguyên, bạn truy cập trang: https://booking.base.vn/ 


Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn Tùy chỉnh - Nhóm tài nguyên 


Bước 2: Chọn “Tạo nhóm mới

Bước 3: Điền các trường thông tin:

  • Tên nhóm

  • Icon hiển thị

  • Mô tả nhóm tài nguyên

=> Nhấn “Lưu lại” để khởi tạo


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.