Booking: Cách chỉnh sửa/ xóa nhóm tài nguyên in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:13 SA


Để chỉnh sửa/ xóa nhóm tài nguyên, bạn truy cập trang: https://booking.base.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn Tùy chỉnh - Nhóm tài nguyên 

Bước 2: Chọn nhóm tài nguyên muốn Chỉnh sửa hoặc Xoá để thao tác.

*Lưu ý: Nhóm tài nguyên đang có tài nguyên sẽ không thể xoá được, bạn cần Xoá hết các tài nguyên trước để có thể xoá được Nhóm tài nguyên.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.