Booking: Cách tạo mới tài nguyên in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:12 SA


Để tạo mới tài nguyên, bạn truy cập trang: https://booking.base.vn/ 


Cách 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn Tùy chỉnh - Tất cả tài nguyên 

  • Điền tên tài nguyên và chọn các trường thông tin phù hợp với nhu cầu. Sau đó nhấn “Lưu lại” để hoàn thành tạo mới tài nguyênCách 2: Tại giao diện trang chủ Booking chọn Tùy chỉnh - Nhóm tài nguyên

  • Sau đó nhấn “Tạo tài nguyên” trực tiếp tại Nhóm tài nguyên mong muốn và thực hiện các bước điền thông tin và nhấn Lưu lại để hoàn thành tạo mới tài nguyênCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.