Booking: Cách chỉnh sửa/ xóa tài nguyên in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:14 SA


Để chỉnh sửa/ xóa tài nguyên, bạn truy cập trang: https://booking.base.vn/ 


Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn Tùy chỉnh - Tất cả tài nguyên 

Bước 2: Chọn tài nguyên cần xóa hoặc chỉnh sửa => Chọn xóa hoặc chỉnh sửa tài nguyên.

*Lưu ý: Các tài nguyên đã có đăng ký sẽ không thể xoá được. Bạn cần xoá hết các đơn đăng ký, sau đó mới có thể xoá tài nguyên.
=> Trường hợp bạn có nhu cầu không muốn nhân sự tiếp tục xem và tạo được đăng ký cho tài nguyên này nữa => bạn có thể cân nhắc “Đóng” tài nguyên.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.