Cách chỉnh sửa thông tin hoặc xóa tài nguyên in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:55 CH


Bước 1: Ở giao diện trang chủ Booking chọn “Quản trị tài nguyên”


Bước 2: Chọn vào nhóm tài nguyên có công việc cần xóa hoặc chỉnh sửa → Chọn xóa hoặc chỉnh sửa tài nguyên.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.