Booking: Cách phân quyền người quản lý tài nguyên in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:43 SA


Để phân quyền quản lý tài nguyên, bạn cập trang https://booking.base.vn và thực hiện như sau:


Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn Tùy chỉnh - Tất cả tài nguyên

Bước 2: Chọn tài nguyên bạn muốn phân quyền => chọn Chỉnh sửa

Bước 3: Tại mục Quản lý, điền @username tài khoản bạn muốn chỉnh sửa làm người quản lý và nhấn Lưu lại để cập nhật.


*Mỗi tài nguyên chỉ có thể có 1 người quản lý duy nhất 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.