Booking: Cách phân quyền cho phòng ban/ bộ phận sử dụng tài nguyên in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:44 SA


Để phân quyền sử dụng tài nguyên bạn truy cập https://booking.base.vn và thực hiện như sau: 


Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn Tùy chỉnh - Tất cả tài nguyên

Bước 2: Chọn tài nguyên bạn muốn phân quyền => chọn Chỉnh sửa

Bước 3: Mở Tuỳ chỉnh nâng cao - Tại mục Nhóm người có quyền đăng ký tài nguyên này =>  Tag tên nhóm được  quyền đăng ký tài nguyên vào.

Bước 4: Điền nhóm/ cá nhân muốn phân quyền đăng ký tài nguyên và nhấn Lưu lại để hoàn thiện cập nhật.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.