Booking: Cách thiết lập email thông báo khi đăng ký tài nguyên in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:45 SA


Để tắt/ mở thông báo email khi đăng ký tài nguyên bạn truy cập https://booking.base.vn và thực hiện như sau: 


 

Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn Tùy chỉnh - Tất cả tài nguyên


Bước 2: Chọn tài nguyên bạn muốn tùy chỉnh thông báo => chọn Cài đặt email


Bước 3:  Tùy chỉnh nhận Email và nhấn Lưu lại để cập nhật

Để nhận: Tích xanh vào loại email bạn muốn nhận

Để từ chối nhận: Để trống ô vuông trước loại email bạn muốn từ chối.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.