Cách thiết lập email thông báo khi đăng ký tài nguyên in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:57 CH


Để tắt/mở nhận email khi đăng ký tài nguyên bạn làm theo hướng dẫn sau nhé!


  • Bước 1: Bạn vào  https://booking.base.vn

  • Bước 2: Tại Quản trị tài nguyên -> Email ở góc phải  -> Tại tài nguyên bạn cần tắt mở thông báo -> Chọn Tùy chỉnh 

  • Bước 3:  Tùy chỉnh nhận Email

Để nhận: Tích xanh vào loại email bạn muốn nhận


Để từ chối nhận: Để trống ô vuông trước loại email bạn muốn từ chối.


  • Bước 4:  Chọn Chỉnh sửa thông tin để lưu lại thay đổi

Chúc bạn thao tác thành công!

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.