Cách phân quyền người theo dõi trong 1 tài nguyên in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 6:00 CH


Để phân quyền quyền người theo dõi 1 tài nguyên bạn làm theo các bước sau:


  • Bước 1: Bạn truy cập vào https://booking.base.vn

  • Bước 2: Tại Quản trị tài nguyên, bạn chọn Tài nguyên muốn phân quyền > Chọn Sửa

  • Bước 3: Ở mục Người theo dõi -> @tag tên người theo dõi vào

  • Bước 4:  Chọn Phân quyền người theo dõi, hiện tại đang có 2 quyền:

+Nếu chọn Không: người theo dõi chỉ nhận được thông báo, không có quyền duyệt


+Nếu chọn Có: cho phép người theo dõi ra quyết định thay quản lý


  • Bước 5: Cuối cùng chọn Chỉnh sửa thông tin để lưu lại.

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.