Booking: Cách Booking tài nguyên/ nhóm tài nguyên in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:28 SA


Để đăng kí sử dụng tài nguyên bạn truy cập https://booking.base.vn và thực hiện như sau: 


Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn “Đăng kí ngay” 


Bước 2: Chọn tài nguyên thuộc nhóm tài nguyên cần sử dụng


Bước 3: Điền các thông tin và nhấn “Lưu lại” để hoàn tất đăng kí

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.