Cách Booking tài nguyên/ nhóm tài nguyên in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 6:01 CH


Bước 1: Ở giao diện trang chủ Booking chọn “Booking Now” 


Bước 2: Chọn tài nguyên/ nhóm tài nguyên cần sử dụng


 


Bước 3: Hoàn tất các trường thông tin và bấm “ Gửi đăng kí “ để hoàn tất


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.