Booking: Cách xem lại các tài nguyên đã đăng kí in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:29 SA


Để xem lại các đăng kí tài nguyên đã tạo, bạn truy cập https://booking.base.vn và thực hiện như sau: 


Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn “Đăng kí của tôi” và lựa chọn Dạng danh sách để xem được toàn bộ các đơn đăng kí cũ


Bước 2: Chọn Trạng thái và Thời gian muốn xem lại các đơn đăng kí cũ


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.