Base Booking - Cách chỉnh sửa/xóa đăng ký tài nguyên in

Sửa đổi trên: Wed, 22 Tháng 3, 2023 tại 8:36 SA


Bạn truy cập vào https://booking.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Booking trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau: 


Bước 1: Tại Trang chủ  >  Chọn tài nguyên bạn muốn chỉnh sửa/ xóa


Bước 2: Tại màn hình chi tiết 1 tài nguyên đã book > Chọn Chỉnh sửa/Xóa
Bước 3:


+ Chỉnh sửa các thông tin: Sau khi chỉnh sửa các thông tin cần thiết, bạn chọn Lưu lại để lưu.+ Xóa đăng ký: Khi bạn chọn xóa tài nguyên > chọn OK để hoàn tất thao tác. Dữ liệu đã xóa sẽ không thể khôi phục được.LƯU Ý:

  • Quyền chỉnh sửa/ xóa đăng ký tài nguyên phụ thuộc vào thiết lập của nhóm tài nguyên đó.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.