Booking - Cách chỉnh sửa/xóa đơn đăng ký tài nguyên in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:48 SA


Để chỉnh sửa/ xoá đơn đăng kí tài nguyên đã tạo, bạn truy cập https://booking.base.vn và thực hiện như sau: 


Bước 1: Tại Trang chủ  =>  Chọn đơn đăng kí mà bạn muốn chỉnh sửa/ xóa


Bước 2: Tại màn hình chi tiết 1 đơn đăng đã book => Chọn Chỉnh sửa/Xóa


Bước 3:

  • Chỉnh sửa các thông tin cần thiết và nhấn Lưu lại để lưu chỉnh sửa


  • Xóa đăng ký:  OK để hoàn tất đồng ý xóa. Dữ liệu đã xóa sẽ không thể khôi phục được.

*LƯU Ý: Quyền chỉnh sửa/ xóa đăng ký tài nguyên phụ thuộc vào thiết lập của tài nguyên đó.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.