Base Meeting: Cách chỉnh sửa cuộc họp in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 10:41 SA


Cuộc họp sau khi tạo có thể có những phát sinh thêm hoặc thay đổi, khi cần thay đổi nội dung cuộc họp bạn thực hiện theo cách dưới đây. Đầu tiên, bạn truy cập https://meeting.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Meeting trên thanh Menu app, sau đó chọn cuộc họp cần chỉnh sửa.

 

Bước 1: Chọn biểu tượng ".." => "Chỉnh sửa cuộc họp"

 

Bước 2: Điền thông tin cần chỉnh sửa vào bảng => "Lưu lại"

 

Bước 3: Sau khi hệ thống báo "Cập nhật thành công" những chỉnh sửa sẽ được lưu lại mới

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.