Base Meeting

Cách tạo nhóm phân loại cuộc họp
Để tạo nhóm phân loại cuộc họp, bạn truy cập https://meeting.base.vn/ hoặc chọn biểu tượng Base Meeting trên menu app, sau đó: Bước 1: Chọn mục "Quản...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 6:05 PM
Cách tạo cuộc họp
Để tạo cuộc họp trên Base Meeting, bạn truy cập https://meeting.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Meeting trên thanh menu app. Sau đó bạn thực hiện theo các bướ...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 6:06 PM
Cách thiết lập cuộc họp lặp lại
Để thiết lập cuộc họp lặp lại, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://meeting.base.vn/ hoặc chọn icon Base Meeting trên thanh ap...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 6:07 PM
Cách chỉnh sửa cuộc họp
Cuộc họp sau khi tạo có thể có những phát sinh thêm hoặc thay đổi, khi cần thay đổi nội dung cuộc họp bạn thực hiện theo cách dưới đây. Đầu tiên, bạn truy c...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 6:08 PM
Cách thêm/ chỉnh sửa Chương trình họp
Chương trình họp giúp cho thành viên tham gia cuộc họp nắm bắt được nội dung cơ bản, quy trình và định lượng khoảng thời gian cho từng phần trong cuộc họp. ...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 6:08 PM
Cách mời nhân viên tham gia 1 cuộc họp
Để mời các thành viên trong công ty tham dự một cuộc họp chúng ta truy cập https://meeting.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Meeting trên thanh menu app. Sau đó...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 6:09 PM
Cách mời 1 nhóm thành viên (team) tham gia cuộc họp
Khi mời thành viên tham dự một cuộc họp, nếu như số lượng thành viên tham gia nhiều, bạn có thể thực hiện mời theo nhóm để thực hiện công đoạn này tiện lợi....
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 6:09 PM
Cách mời khách hàng tham gia meeting
Trong các cuộc họp có thể cần sự tham gia của những khách mời bên ngoài. Để thực hiện việc mời thêm những khách tham dự ngoài thành viên trong doanh nghiệp,...
Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 2:17 PM
Cách thiết lập email thông báo trong 1 meeting
Để thiết lập email thông báo bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://meeting.base.vn/ hoặc chọn icon Base Meeting trên thanh app ...
Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 2:17 PM
Cách liên kết đặt phòng họp với Base Booking
Để tiện cho việc theo dõi cuộc họp diễn ra tại đâu, Base hỗ trợ liên kết đặt phòng và hiển thị ngay trên cuộc họp đó. Cụ thể bạn thao tác theo hướng dẫn sau...
Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 2:18 PM