Base Meeting

Base Meeting: Cách tạo cuộc họp
Để tạo cuộc họp trên Base Meeting, bạn truy cập https://meeting.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Meeting trên thanh menu app. Sau đó bạn thực hiện theo các bướ...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 9:42 SA
Base Meeting: Cách chỉnh sửa cuộc họp
Cuộc họp sau khi tạo có thể có những phát sinh thêm hoặc thay đổi, khi cần thay đổi nội dung cuộc họp bạn thực hiện theo cách dưới đây. Đầu tiên, bạn truy c...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 10:41 SA
Cách thêm/ chỉnh sửa Chương trình họp
Chương trình họp giúp cho thành viên tham gia cuộc họp nắm bắt được nội dung cơ bản, quy trình và định lượng khoảng thời gian cho từng phần trong cuộc họp. ...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 6:08 CH
Base Meeting: Cách mời thành viên tham gia 1 cuộc họp
Để mời các thành viên trong công ty tham dự một cuộc họp chúng ta truy cập https://meeting.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Meeting trên thanh menu app. Sau đó...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 9:19 SA
Base Meeting: Cách mời khách hàng tham gia cuộc họp
Trong các cuộc họp có thể cần sự tham gia của những khách mời bên ngoài. Để thực hiện việc mời thêm những khách tham dự ngoài thành viên trong doanh nghiệp,...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 11:22 SA
Base Meeting: Cách thiết lập email thông báo trong 1 cuộc họp
Để thiết lập email thông báo bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://meeting.base.vn/ hoặc chọn icon Base Meeting trên thanh app ...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 11:31 SA
Base Meeting: Cách liên kết đặt phòng họp với Base Booking
Để tiện cho việc theo dõi cuộc họp diễn ra tại đâu, Base hỗ trợ liên kết đặt phòng và hiển thị ngay trên cuộc họp đó. Cụ thể bạn thao tác theo hướng dẫn sau...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 11:12 SA
Cách thêm/ Chỉnh sửa ghi chú được chia sẻ
1.Thêm ghi chú: Bước 1: Truy cập vào https://meeting.base.vn/ hoặc chọn icon Base Meeting trên thanh app Bước 2:Chọn 1 cuộc họp cần thêm ghi chú, tron...
Tue, 11 Tháng 8, 2020 tại 2:19 CH
Cách thêm/ Chỉnh sửa ghi chú cá nhân
Khi cần chỉnh sửa hay thêm ghi chú cá nhân trong một cuộc họp bạn truy cập https://meeting.base.vn/ hoặc biểu tượng Meeting trên thanh menu app, chọn cuộc h...
Tue, 11 Tháng 8, 2020 tại 2:20 CH
Cách xác nhận tham dự 1 cuộc họp
Với những cuộc họp quan trọng việc xác nhận thành viên tham dự là cần thiết, để cài đặt tính năng này bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập v...
Tue, 11 Tháng 8, 2020 tại 2:21 CH