Cách thêm/ Chỉnh sửa ghi chú cá nhân in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 tại 2:20 CH


Khi cần chỉnh sửa hay thêm ghi chú cá nhân trong một cuộc họp bạn truy cập https://meeting.base.vn/ hoặc biểu tượng Meeting trên thanh menu app, chọn cuộc họp cần chỉnh sửa ghi chú. Sau đó, bạn làm theo các bước sau:

 

 Bước 1: Chọn kí hiệu dấu ".." => Chọn "Chỉnh sửa ghi chú riêng"

 

Bước 2: Điền thông tin thêm mới/chỉnh sửa vào bảng => Chọn "Lưu lại"

 

Ghi chú này chỉ hiển thị với thành viên đó, không hiển thị với các thành viên khác trong cuộc họp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.