Base Meeting: Cách mời khách hàng tham gia cuộc họp in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 11:22 SA


Trong các cuộc họp có thể cần sự tham gia của những khách mời bên ngoài. Để thực hiện việc mời thêm những khách tham dự ngoài thành viên trong doanh nghiệp, bạn truy cập https://meeting.base.vn/ hoặc biểu tượng Meeting trên thanh app.

 

Bước 1: Chọn cuộc họp cần mời thêm khách mời

 

Click vào chỉnh sửa cuộc họp và tích mục "Có thể mời khách ngoài tham dự" > Ấn "Lưu"


Bước 2: Chọn biểu tượng dấu ".." => "Mời khách"

Bước 3: Điền trực tiếp email của khách hoặc tải file excel

Cách 1: Điền email của khách vào mục "Email của khách" => Điền tên khách => "Thêm"

 

Cách 2: Tải file excel

  • Chọn "Tải lên":

  • Chọn tệp tải lên theo mẫu  => "Tiếp tục"

Lưu ý: Cấu trúc tệp phải có 3 cột bao gồm:

- Cột 1: STT - Số thứ tự danh sách khách mời
- Cột 2: Email - Email khách

- Cột 3: Name - Tên khách

 

Bước 4: Sau khi mời thành công, danh sách khách mời sẽ hiện thị tại mục "Khách mời"

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.