Base Meeting: Cách mời thành viên tham gia 1 cuộc họp in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 9:19 SA


Để mời các thành viên trong công ty tham dự một cuộc họp chúng ta truy cập https://meeting.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Meeting trên thanh menu app. Sau đó bạn thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Chọn cuộc họp muốn mời các thành viên tham gia

 

Bước 2: Chọn biểu tượng dấu ".." => Chọn "Mời thành viên"

 

Bước 3: Tag tên nhân viên muốn mời => "Lưu lại"

 

Bước 4: Danh sách thành viên tham dự meeting sẽ hiển thị thành viên được thêm

 
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.