Cách thêm/ Chỉnh sửa ghi chú được chia sẻ in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 tại 2:19 CH


1.Thêm ghi chú:

  • Bước 1: Truy cập vào https://meeting.base.vn/ hoặc chọn icon Base Meeting trên thanh app

  • Bước 2:Chọn 1 cuộc họp cần thêm ghi chú, trong màn hình chi tiết 1 cuộc họp bạn thêm ghi chú tại khung sau:

  • Bước 3: Bạn nhập nội dung vào khung trên và chọn Save để hoàn tất thao tác. Lưu thành công ghi chú sẽ hiển thị tại đây:

  •  Với những cuộc họp yêu cầu chuẩn bị, ngay bước tạo mưới cuộc họp bạn có thể tùy chọn tại đây

Tên các thành viên được yêu cầu chuẩn bị sẽ hiển thị tại đây và khi bạn nhập ghi chú tên sẽ không còn hiển thị trong khung này nữa.

 

2. Chỉnh sửa ghi chú:

Tại màn hình chi tiết 1 cuộc họp bạn click vào icon ".." >> chọn Chỉnh sửa ghi chú được chia sẻ hoặc nhập nội dung mới ngay tại khung Ghi chú và chọn Save

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.