Cách thêm/ chỉnh sửa Chương trình họp in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 6:08 CH


Chương trình họp giúp cho thành viên tham gia cuộc họp nắm bắt được nội dung cơ bản, quy trình và định lượng khoảng thời gian cho từng phần trong cuộc họp. Để chỉnh sửa nội dung này bạn truy cập https://meeting.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Meeting trên thanh Menu app, chọn cuộc họp cần chỉnh sửa và làm theo các bước sau:

 

Bước 1: Chọn biểu tượng ".." => Chọn "Chỉnh sửa chương trình họp"

 

Bước 2: Thêm/chỉnh sửa từng chương trình => Chọn  "Lưu lại" để hoàn tất thao tác

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.