Cách xác nhận tham dự 1 cuộc họp in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 tại 2:21 CH


Với những cuộc họp quan trọng việc xác nhận thành viên tham dự là cần thiết, để cài đặt tính năng này bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào https://meeting.base.vn/ hoặc chọn icon Base Meeting trên thanh app

  • Bước 2: Ngay trong bước tạo mới 1 cuộc họp hoặc nếu cuộc họp tạo rồi bạn có thể chỉnh sửa, tại phần Tùy chọn khác, bạn tick chọn Thành viên cần xác nhận sự tham dự

  • Bước 3: Sau khi thiết lập thành công, tại màn hình chi tiết cuộc họp, bạn có thể lựa chọn Tham dự cuộc họp tại đây nhé

Sau khi xác nhận Tham dự sẽ hiển thị lên ava của người tham dự, số lượng người tham dự và thông báo cho mọi người đang có mặt trong cuộc họp này

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.