Cách tổng hợp nội dung cuộc họp in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 tại 2:21 CH


Để tổng hợp lại những nội dung chính trong cuộc họp, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào https://meeting.base.vn/ hoặc chọn icon Base Meeting trên thanh app

  • Bước 2: Ngay trong bước tạo mới 1 cuộc họp hoặc nếu cuộc họp tạo rồi bạn có thể chỉnh sửa, tại phần Tùy chọn khác, bạn tick chọn Tóm tắt cuộc họp là bắt buộc

Tại đây bạn sẽ tag luôn thành viên có nhiệm vụ tổng hợp trong trường Summary assigned

Với thành viên được phân quyền tổng hợp sẽ hiển thị như sau:

 

  • Bước 3: Bạn click vào Viết ngay để bắt đầu viết tổng hợp nội dung cuộc họp. Tại đây bạn có thể tick chọn Thông báo cho mọi người qua email và phân quyền xem tổng hợp này.

Sau khi Lưu lại, tổng hợp sẽ hiển thị như sau:

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.