Cách tạo công việc trong 1 cuộc họp in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 tại 2:22 CH


Để tạo công việc trong 1 cuộc họp bạn cần thiết lập theo hướng dẫn này nhé:

  • Bước 1: Truy cập vào https://meeting.base.vn/ hoặc chọn icon Base Meeting trên thanh app

  • Bước 2: Ngay trong bước tạo mới 1 cuộc họp hoặc nếu cuộc họp tạo rồi bạn có thể chỉnh sửa, tại phần Tùy chọn khác, bạn tick chọn Cho phép giao việc trên wework

  • Bước 3: Tại khung Công việc bạn tạo công việc tại đây nhé. 

Sau khi tạo thành công công việc sẽ hiển thị luôn tại đây và cập nhật trạng thái khi người được giao hoàn thành công việc

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.