Cách chỉnh sửa, xóa 1 mẫu email tự động in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:30 PM


Để chỉnh sửa hoặc xóa mẫu email tự động, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Truy cập vào hiring.base.vn
  • Tại phần Tùy chỉnh trên thanh menu cột trái > Mẫu emails > Chọn mẫu email cần chỉnh sửa, bạn sử dụng tools chỉnh sửa, xóa nhanh như ảnh nhé:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.