Cách đăng tin tuyển dụng mới in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:33 PM


Để đăng 1 tin tuyển dụng trên E-hiring, bạn cần truy cập vào hiring.base.vn, bạn click vào Đăng tin tuyển dụng trên thanh Topbar đã được cố định trên đầu trang.Tại đây, bạn cần bổ sung các thông tin cơ bản về tin  tuyển dụng đó như:

  • Tiêu đề
  • Phòng ban, văn phòng
  • Mức lương cơ bản
  • Mô tả công việc
  • ...  • Lựa chọn Talent pool để lưu trữ thông tin ứng viên
  • Gõ @ để tag tên người quản lý - người có quyền xem toàn bộLưu ý: các trường thông tin có dấu (*) là trường bắt buộc

Hoàn tất các thao tác trên bạn click Lưu lại để chuyển sang bước tiếp theo.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.