Base E-Hiring: Cách thêm tiêu chí đánh giá cho từng Tin tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Tue, 30 Tháng 5, 2023 tại 7:17 CH


Để thêm Tiêu chí đánh giá cho từng Tin tuyển dụng, bạn cần là Quản lý tin/HR Managers hoặc Owner. Thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc biểu tượng Base E-hiring trên thanh menu app.


Bước 2: Chọn "Tin tuyển dụng" >> Tìm và click vào tin tuyển dụng cần thêm Tiêu chí đánh giáBước 3: Chọn "Chỉnh sửa" trong tin tuyển dụng >> "Tiêu chí đánh giá (scorecard)" >> Chọn  "Thêm tiêu chí cho vị trí tuyển dụng này" hoặc "Thêm nhiều tiêu chí"Bước 4: Chọn 1 trong số các tiêu chí đánh giá ứng viên đã có, điền Điểm kỳ vọng và Trọng số Note:

+Với tùy chọn "Thêm nhiều tiêu chí" >> Có thể chọn nhiều Tiêu chí trong 1 lần thêm

+ Điểm kỳ vọng: Số điểm mà ứng viên cần đạt được để đạt yêu câu, dựa trên thang điểm 5.

+ Trọng số: Tỷ lệ của Tiêu chí này so với các tiêu chí đánh giá ứng viên khác >> Tiêu chí càng quan trọng, trọng số càng cao.


Sau khi điền đầy đủ thông tin >> Chọn "Lưu lại" là bạn đã hoàn tất việc Thêm tiêu chí đánh giá cho tin tuyển dụng.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.