Base E-Hiring: Cách chỉnh sửa, xóa Tiêu chí đánh giá trong từng Tin tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Tue, 30 Tháng 5, 2023 tại 7:28 CH


Để sửa/xóa Tiêu chí đánh giá trong từng tin tuyển dụng, bạn cần là Quản lý tin/HR Managers hoặc Owner. Thao tác theo hướng dẫn sau: 


Bước 1: Truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc biểu tượng Base E-hiring trên thanh menu app.


Bước 2: Chọn "Tin tuyển dụng" >> Tìm và click vào tin tuyển dụng cần thêm Tiêu chí đánh giá 


Bước 3: Chọn "Chỉnh sửa" trong tin tuyển dụng >> "Tiêu chí đánh giá (scorecard)"

Tại đây, Tiêu chí nào cần chỉnh sửa hay xóa, bạn thao tác như ảnh hướng dẫn.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.