Base E-Hiring: Cách thêm mới, chỉnh sửa, xóa các Yêu cầu bắt buộc khác trong tin tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Tue, 30 Tháng 5, 2023 tại 9:06 CH


Ngoài các tiêu chí đánh giá chuẩn để phân loại ứng viên, bạn có thể thêm 1 số các yêu cầu bắt buộc khác ứng viên cần có trong công việc này. Các yêu cầu này thường sử dụng để đánh giá, loại nhanh ứng viên.

Để thêm mới các yêu cầu bắt buộc khác trong 1 vị trí tuyển dụng, bạn thao tác như sau:


Bước 1: Truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc biểu tượng Base E-hiring trên thanh menu app.


Bước 2: Chọn "Tin tuyển dụng" >> Tìm và click vào tin tuyển dụng cần thêm Tiêu chí đánh giá 


Bước 3: Chọn "Chỉnh sửa" trong tin tuyển dụng >> "Tiêu chí đánh giá (scorecard)" 

Tại mục "Các yêu cầu bắt buộc khác" >> Chọn "Thêm yêu cầu bắt buộc cho vị trí này"Bước 4: Điền tên Yêu cầu bắt buộc và lưu lại


-------------------

Ngay trong màn hình này, bạn cũng có thể thao tác Chỉnh sửa nhanh hoặc Xóa yêu cầu bắt buộc nhé.


-----------------------

Sau khi thiết lập xong, trong mỗi hồ sơ ứng viên khi ứng tuyển, Yêu cầu bắt buộc sẽ hiển thị ở cột phải màn hình, như ảnh sau:Khi đánh giá ứng viên, với ứng viên nào không đảm bảo 1 trong những yêu cầu bắt buộc của vị trí tuyển dụng, bạn click vào Disqualify đồng nghĩa ứng viên bị loại, hồ sơ ứng viên sẽ chuyển sang bước Rejected.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.